Wat is vaktherapie?

Vaktherapie is een behandelvorm voor mensen met een psychische aandoening of psychosociale problematiek. Voorbeelden hiervan zijn angstklachten, gedragsproblemen, trauma of verliesverwerking. De term ‘vaktherapie’ is de overkoepelende naam voor beeldende therapie, dramatherapie, danstherapie, muziektherapie, psychomotorische therapie, psychomotorische kindertherapie en speltherapie.

Bij vaktherapie ligt de nadruk meer op het doen en ervaren en minder op het praten. Door gerichte oefeningen en werkvormen kun je jouw problematiek onderzoeken en jouw emoties en gedachten daarbij vormgeven. Door de ervaringen die je bij deze werkvormen opdoet, werk je aan bewustwording en kun je nieuwe inzichten verwerven. Je kunt bijvoorbeeld leren om op andere manieren te reageren op situaties of gevoelens. Zo kun je nieuwe mogelijkheden ontdekken en vaste patronen doorbreken. In sommige gevallen ligt de nadruk van de therapie op het oplossen van het probleem, in andere gevallen ligt de nadruk meer op de acceptatie ervan of op het beperken van de gevolgen van een aandoening.

Vaktherapie sluit goed aan wanneer je het liefst op een ervaringsgerichte manier met jouw problemen aan het werk gaat. Vaktherapie is geschikt voor kinderen die nog te jong zijn om er goed over te praten, of voor mensen waarbij verbale communicatie niet makkelijk gaat. Maar het kan ook zijn dat het probleem te veelomvattend of beladen voor je is om er over te praten. Ook kan het zo zijn dat je in andere behandelingen hebt gemerkt dat het praten jou niet afdoende verder helpt. Soms roept een beeld, een scène of een handeling meer op dan woorden kunnen doen.

Je hoeft niet ervaren of goed te zijn in de vorm van vaktherapie die je kiest. Zo hoef je bijvoorbeeld niet creatief te zijn om baat te hebben bij beeldende therapie of toneel te kunnen spelen voor dramatherapie.

Beeldende therapie

In beeldende therapie wordt methodisch gewerkt met gerichte interventies met beeldende materialen, gereedschappen en technieken, bijvoorbeeld schilderen, tekenen, textiel, metaal, steen, hout en digitale middelen. Je doet tijdens dat proces fysieke, zintuiglijke, emotionele en cognitieve ervaringen op.

Vaktherapie beeldend onderscheidt zich van andere vormen van vaktherapie, doordat je binnen de therapie werkstukken maakt die een blijvend karakter hebben. Je kan het loslaten, wegleggen, ernaar terugkijken en ervaren hoe het is om het eens anders te doen. Vaktherapie beeldend wordt door veel cliënten beleefd als een rechtstreekse weg naar diepere gevoelslagen. Het confronteert je met patronen in denken, voelen en handelen binnen een relatief veilige situatie.

Het gaat daarbij om het proces van het ervaren, en niet om een ‘mooi’ of ‘goed’ eindresultaat. Je hoeft niet goed te kunnen tekenen, creatief of kunstzinnig te zijn. Gevoelens die moeilijk onder woorden te brengen zijn, kunnen verbeeld worden. Misschien ben je juist geneigd om heel veel te praten en te redeneren en ben je hierdoor het contact met je gevoel kwijt. Ook in dat geval kan de ervaring ervoor zorgen dat emoties weer toegankelijk worden.

Dramatherapie

In dramatherapie wordt gebruik gemaakt van expressie, spel en dramawerkvormen. Hierbij kan je onder andere denken aan improviserend-spel, rollenspel, poppenspel, gedichten maken of schminken.

Dramatherapie creëert een mogelijkheid waar mensen hun realiteit kunnen laten zien, hun eigen subjectief beleefde realiteit. Met behulp van dramatherapie kunnen mensen interacties trainen binnen spelsituaties, ze kunnen kijken naar hun eigen kwesties, vanuit de distantie (bijvoorbeeld door het zien van anderen). Ze kunnen opluchting vinden in het naar buiten brengen van hun eigen situatie, ze kunnen verhalen creëren waar ze zichzelf in herkennen. Tijdens het spel wordt een nieuwe ervaring opgedaan. Een ervaring die weliswaar opgedaan wordt in een spelwerkelijkheid, maar kan worden meegenomen naar de wereld van alledag.  Net zoals er aspecten van de ‘echte’ werkelijkheid een plaats kunnen krijgen in het spel.

Dramatherapie werkt ervaringsgericht en procesgericht. De behandeling richt zich op verandering in denken, voelen en handelen. Er wordt een veilige omgeving gecreëerd die je uitnodigt tot het vormgeven en tonen van emoties, ervaringen en ideeën. De ‘alsof’ situatie biedt de mogelijkheid om te experimenteren met nieuw gedrag en biedt nieuwe inzichten. Ook kan spel duidelijk maken wat de werkelijke emoties zijn, om zo weer in contact te komen met je emoties. Deze nieuwe inzichten kunnen meegenomen worden naar het dagelijks leven.

Vergoedt mijn verzekering vaktherapie?

Dit hangt af van jouw persoonlijke situatie. In de meeste gevallen zal het afhangen van jouw aanvullende verzekering of vaktherapie vergoed wordt. De vergoeding valt onder de alternatieve geneeswijzen. Raadpleeg jouw polisvoorwaarden, neem contact op met jouw zorgverzekering of kijk op de website van Zorgwijzer.nl voor meer informatie over de vergoeding van vaktherapie bij de verschillende zorgverzekeraars. In sommige gevallen krijg je vaktherapie vergoed vanuit je persoonsgebonden budget (PGB), de gemeente of jouw werkgever. Mocht je hier meer over willen weten, neem dan contact met een van ons op.

Voor meer informatie over voor welke problemen vaktherapie geschikt is kijk dan op de onderstaande site. Mocht je hier vragen over hebben, kun je met een van ons contact opnemen.

https://www.vaktherapie.nl/

Babs Lenders: info@babslenders.nl of Vivi Ament: info@vievster.nl